DGSHAPE CLOUD

Tương lai cho doanh nghiệp nha khoa của bạn

Các ứng dụng Đẳng cấp Thế giới

Hệ sinh thái Mới dành cho Doanh nghiệp Nha khoa của bạn

DGSHAPE CLOUD cung cấp giải pháp quản lý toàn diện trên thiết bị di động cho trung tâm máy phay. Khi sử dụng bộ ứng dụng đẳng cấp thế giới của sản phẩm này, bạn có thể theo sát và hỗ trợ từ xa các thiết bị phay CAD/CAM của mình, so sánh dữ liệu sản xuất định kỳ và giám sát trung tâm phay.

DGSHAPE Insights

Truy cập và Giám sát Từ xa 24/7 Trung tâm Máy phay của bạn

Giam sát các hoạt động trong trung tâm máy phay mọi lúc, mọi nơi với DGSHAPE Insights, phiên bản miễn phí hoạt động trên web của DWINDEX2 sở hữu nhiều tính năng mới, biểu đồ dữ liệu và tùy chọn hỗ trợ.

Bạn cần tài khoản DGSHAPE?

Đưa doanh nghiệp nha khoa của bạn tiến bước vào tương lai. Nhấp vào bên dưới để tạo Tài khoản DGSHAPE và nhận quyền truy cập vào DGSHAPE CLOUD.